Garantie produse

GARANTIE PRODUSE

Produse in garantie

Toate produsele comercializate pe acest site sunt noi, în ambalajul original al producătorului, iar condiţiile de garanţie sunt conforme cu legislaţia în vigoare (Legea Legea 449/2003 şi O.G. 21/1992).

Pentru soluţionarea garanţiei sunt necesare următoarele:

 produsele să fie în ambalajul original, împreună cu toate accesoriile aferente

 fişa de constatare/ intervenţie a defectului emisă de către o firmă autorizată (specializata sau agreata de către producător), semnată şi ştampilată

 copii după factura fiscală de achiziţie şi după certificatul de garanţie.

În cazul în care produsele nu sunt însoţite de documentele mai sus menţionate, acestea pot fi returnate solicitantului fără soluţionarea garanţiei.

Produsele aflate în perioada de garanţie care prezintă defecte de fabricaţie sau deteriorări, ce pot fi dovedite:

 pot fi returnate prin curier pentru a fi înlocuite de către VIA SENS S.R.L. cu altele noi, în cazul în care produsele nu au Service de garanţie în Romania;

 pot fi returnate în vedera reparării, direct firmei de Service autorizat din raza localităţii beneficiarului; informaţii specificate în certificatul de garanţie.

Nu fac obiectul garanţiei produsele care prezintă:

 defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente sau piese arse;

 etichete sau sigilii de garanţie deteriorate, îndepărtate sau modificate;

 urme de utilizare în condiţii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variaţii mari de temperatură şi/ sau presiune, şocuri mecanice, manipulare incorectă;

 urme de utilizare în condiţii improprii, neconforme cu instrucţiunile furnizate de către producător), setări şi instalări incorecte, surse electrice defecte, prize fără împământare, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanţe în interiorul echipamentelor, intervenţia mecanică asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcţionării echipamentelor, etc.

Instalarea sau punerea în funcţiune a produselor de către persoane neautorizate duc la pierderea garanţiei.

Garantia produselor va fi soluţionată în maxim 20 zile lucrătoare de la recepţionarea produsului în unitatea de Service.

Cheltuielile de transport vor fi suportate de către VIA SENS S.R.L. sau unitatea de Service.

Pentru orice alte detalii, vă rugam să contactaţi un reprezentant VIA SENS.S.C. VIA SENS SRL © 2010 - 2024